Aankondiging: Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 14 mei van 19:30 – 20:30. De training voor zowel de jeugd en volwassenen gaat in aangepaste vorm (verkort) wel gewoon door.
Alle (ouders/verzorgers van) leden zijn voor de ALV uitgenodigd. Er zijn een aantal belangrijke beslissingen die genomen moeten worden en daarom verzoeken we jullie allemaal aanwezig te zijn. Graag afmelden wanneer je verhinderd bent via voorzitter.agilite@live.nl.
In de komende week zullen we de agenda voor deze ALV rondsturen.