Contributie

De contributie van de vereniging bedraagt voor:

  • Volwassenen (21 jaar en ouder): € 24,- per maand
  • Studenten (van 18 – 21 jaar)*: € 19,00 per maand
  • Jongeren (tot 18 jaar): € 16,00 per maand

* Studenten die ouder zijn dan 21 jaar maar wel in bezit van zijn van een studentenkaart, betalen ook € 19,00 per maand.

Dit is exclusief de bondscontributie (KNAS) welke aan het begin van het jaar apart betaald moet worden. Deze bedraagt € 28,75 per jaar voor jongeren en studenten en € 57,50 per jaar voor volwassen leden. De vereniging zorgt voor de verdere afhandeling van jouw aanmelding bij de bond.

De contributie wordt, tot wederopzegging, maandelijks automatisch afgeschreven.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en de opzegging dient middels email gedaan te worden. Reeds betaalde bondscontributie wordt door de KNAS niet gerestitueerd.