Contributie

De contributie van de vereniging bedraagt voor:

  • Volwassenen (20 jaar en ouder): € 24,41 per maand
  • Jongeren (tot 20 jaar): € 16,28 per maand

Dit is exclusief de bondscontributie (KNAS) welke aan het begin van het jaar apart betaald moet worden. Deze bedraagt in 2019 € 29,25 per jaar voor jongeren en studenten en € 58,50 per jaar voor volwassen leden. De vereniging zorgt voor de verdere afhandeling van jouw aanmelding bij de bond.

De contributie wordt, tot wederopzegging, maandelijks automatisch afgeschreven.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en de opzegging dient middels email gericht aan de penningmeester gedaan te worden. Reeds betaalde bondscontributie wordt door de KNAS niet gerestitueerd.