Nieuwe trainer

Vanaf 27 februari zal Marc-Phillip Draaijer (Duelleren.nl) een groot deel van de trainingen overnemen. Frits Rabbering zal nog elke eerste woensdag van de maand de training voor zijn rekening nemen. Verder blijft Frits verbonden aan de vereniging als lid! We zijn zeer verheugd dat zowel Marc-Phillip als Frits bereid zijn dit te doen.